ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่2)

กรณี ได้รับการจัดสรรอัตราข้าราชการครู/พนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

เลขที่ตำแหน่ง 44-3-08-2228-436 ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คลิ๊กดูรายละเอียด