ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในสัญญาที่ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ประจำเดือนสิงหาคม 2565

อ่านต่อ