ร่วมจัดซุ้มนิทรรศการ หน้าที่ว่าการอำเภอสบเมย

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปงร่วมจัดซุ้มนิทรรศการในงานส่งเสริมผ้าไทย หัวใจพื้นเมือง ลือเลื่องอำเภอสบเมย ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสบเมย
ระหว่างวันที่ 23 – 29 เมษายน 2565

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในสัญญาที่ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-gp ประจำเดือน ตุลาคม 2564

อ่านต่อ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในสัญญาที่ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

อ่านต่อ