สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP พฤศจิกายน 2563