สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP เดือนตุลาคม 2563