แบบสรุปราคางานก่อสร้างทางและสะพานท่อเหลี่ยม

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง และสะพานท่อเหลี่ยม

คลิ๊กดูรายละเอียด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในสัญญาที่ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Government Procurement:e-GP) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565))

อ่านต่อ